Reïntegratie

Prisma Counselling is gespecialiseerd in psychosociale problemen. Reïntegratiebedrijven stellen als doel om hun cliënten zo snel mogelijk aan passend werk te helpen. Door tijdens het reïntegratietraject counselling in te zetten voor de cliënt is deze beter voorbereid op het reïntegratieproces waardoor dit beter en sneller zal verlopen. Counselling zal ertoe bijdragen dat de cliënt de mogelijke problemen beter aanpakt en gedurende het proces een persoonlijke groei doormaakt.

Te denken valt daarbij aan:

- herkennen van problemen en leren ermee om te gaan
- werken aan assertiviteit
- vergroten van verantwoordelijkheidsgevoel
- vergroten van zelfredzaamheid
- vergroten van het zelfvertrouwen

Counselling kan worden ingezet als interventie maar ook als ondersteuning tijdens het reïntegratieproces. In overleg met de opdrachtgever wordt gekeken of de cliënt toe is aan een volgende stap. Voor de cliënt is het van belang dat hij de problemen heeft verwerkt en dat deze niet verder meespelen bij het reïntegratietraject. De cliënt zal gaan leren, daar waar nodig, anders te functioneren dan aan het begin van de sessies. 

Prisma Counselling stelt de cliënt centraal en kiest voor een methode die aansluit bij de cliënt en die de stap naar de arbeidsmarkt vergemakkelijkt en de kans op werk vele malen vergroot. Daarmee heeft Prisma Counselling hetzelfde doel als de opdrachtgever.
Om reïntegratie te laten slagen is het van groot belang dat de cliënt emotioneel gezond zal starten met reïntegratie. 
Het hebben van passend werk kan op vele manieren een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Hierbij kan gedacht worden aan ontplooiingsmogelijkheden, een geregelde dagbesteding, sociale contacten, een inkomen en een zinvolle bestaansinhoud.

Bij Prisma Counselling is elke cliënt uniek, zo ook het reïntegratietraject.


 

 

 

 

© Copyright Prisma Counselling | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: