Werkwijze                                                             

Je hebt voor het maken van een afspraak bij Prisma Counselling geen doorverwijzing nodig. Je kunt dus zonder tussenkomst van een verwijzer terecht. Het streven is om het eerste gesprek binnen 2 weken te laten plaatsvinden.

Prisma Counselling is aangesloten bij de ABvC en de RBCZ. De ABvC is een beroepsvereniging die staat voor  het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Therapeuten die zijn geregistreerd in het openbare register van RBCZ mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Naast registratie en certificatie biedt RBNG een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting, de Stichting TBNG (Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg).

Nadat je een afspraak hebt gemaakt met Prisma Counselling vindt er een intakegesprek plaats. De intake is bedoeld om te kijken of we samen aan de slag kunnen gaan. Het is daarbij belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is en je je als cliënt op je gemak voelt. Na ieder gesprek ben je vrij te bepalen of je nog een keer terug wilt komen. Tijdens de intake wordt de hulpvraag besproken en, indien gewenst, een inschatting gemaakt van de duur van de therapie. Over het algemeen zijn 4-10 sessies al heel doeltreffend. Counselling en relatietherapie is gericht op kortdurende en adequate hulp. 

Een counsellor heeft net als huisartsen en andere hulpverleners, geheimhoudingsplicht. Prisma Counselling houdt zich aan de ethische code zoals die staat omschreven op Gcoach.nl. Alles wat wordt besproken wordt geheel vertrouwelijk behandeld. 

 

Openingstijden

 De praktijk is geopend tijdens kantooruren. Wij hanteren GEEN wachtlijst! Het streven is om de eerste afspraak (intake) binnen  2 weken in te plannen. 

 

   

 

 

 

 


 


 
 


 
 

 

© Copyright Prisma Counselling | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: