Individuele therapie

Individuele therapie/counselling

Counselling is een laagdrempelige manier van psychische hulpverlening die voornamelijk wordt toegepast bij mensen met een gezonde emotionele basis die tijdelijk even vastlopen zijn.

Opgekropte gevoelens als boosheid, woede, verdriet en schaamtegevoelens kunnen heel intens zijn. Door te luisteren kan de counsellor zich inleven in de belevingswereld en de gevoelens van de cliënt.

De counsellor oordeelt of veroordeelt niet, maar biedt de cliënt de gelegenheid zijn of haar gevoelens nader te onderzoeken en tot inzicht te komen wat er precies ten grondslag ligt aan de problemen en de gevoelens. De counsellor zal de cliënt aanmoedigen en helpen de gevoelens te verwoorden. De therapeut richt zich ook op de onderliggende problemen om terugval te voorkomen. Counselling kan je helpen de balans in jezelf en je leven terug te vinden waardoor je klachten verminderen.

Counselling houdt 'verandering' in

Cliënten die zich bij een counsellor melden, hebben meestal een probleem waar ze niet of moeilijk mee om kunnen gaan. Om er wel of beter mee om te kunnen gaan dient er iets te veranderen. Dat kan een gedragsverandering betekenen, het kan een andere benadering van de situatie inhouden of het kan zelfs betekenen dat er voor een heel andere richting gekozen moet worden. In ieder geval dient er iets te veranderen.

Afspraak maken? Bel naar 06 - 1499 8408