Stiefgezinnen

Samengestelde gezinnen/stiefgezinnen

Prisma Counselling is gespecialiseerd in “stiefgezinnenproblematiek”.

Wij bieden snelle en kortdurende hulp aan met vergoeding door de meeste zorgverzekeraars. Hulp voor:

  • Stiefmoeders + hun partner
  • Stiefvaders + hun partner
  • Andere nieuwe gezinsvormen (bv. “roze” gezinnen)
  • Naaste omgeving van het nieuwe gezin

Om kinderen niet te veel te belasten worden kinderen zo min mogelijk betrokken in de hulpverlening.

Afspraak maken? Bel naar 06 - 1499 8408