Werkwijze

Werkwijze

Je hebt voor het maken van een afspraak bij Prisma Counselling geen verwijzing nodig. Je kunt dus zonder tussenkomst van een verwijzer terecht. 

Prisma Counselling is aangesloten bij de ABvC en de RBCZ. De ABvC is een beroepsvereniging die staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Therapeuten die zijn geregistreerd in het openbare register van RBCZ mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Daarnaast is Prisma Counselling aangesloten bij de SCAG. De SCAG is een onafhankelijke stichting die namens zorgaanbieders uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht.

Nadat je een afspraak hebt gemaakt met Prisma Counselling vindt er een intakegesprek plaats. De intake is bedoeld om te kijken of we samen aan de slag kunnen gaan. Het is daarbij belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is en je je als cliënt op je gemak voelt. Na ieder gesprek ben je vrij te bepalen of je nog een keer terug wilt komen. Tijdens de intake wordt de hulpvraag besproken en, indien gewenst, een inschatting gemaakt van de duur van de therapie. Over het algemeen zijn 4-12 sessies al heel doeltreffend. Counselling en relatietherapie is gericht op kortdurende en adequate hulp.

Een counsellor heeft net als huisartsen en andere hulpverleners, geheimhoudingsplicht. Prisma Counselling houdt zich aan de ethische code zoals die staat omschreven in de Gedragscode voor de Registercounsellor ABvC®. Alles wat wordt besproken wordt geheel vertrouwelijk behandeld.

Openingstijden

De praktijk is geopend tijdens kantooruren. Wij hebben een kortere wachtlijst dan de reguliere GGZ. Het streven is om de eerste afspraak (intake) binnen 2 weken in te plannen. 

Afspraak maken? Bel naar 06 - 1499 8408